Hoppa till innehåll

Fördjupning om Förvandlingar

Efterarbete Förvandlingar 

Förvandlingar tar upp känsliga ämnen som kan vara triggande för elever i din klass. Det är därför viktigt att du som lärare visar att du ser och hör alla som vill prata. 

Utöver de förslag på frågor som ni kan diskutera, så har vi samlat tips till dig som lärare och dina elever, t.ex. om organisationer som kan ge stöd för den som blivit utsatt för övergrepp eller bara vill prata. Det kan såklart vara svårt för elever att berätta om egna upplevelser framför hela klassen. 

Läs mer på denna sida

Händelseförloppet 

Diskutera med klassen vad som hände under föreställningen. Vad har vi sett? Vad minns vi? 

Ställ öppna frågor 

Det är viktigt att försöka ställa öppna frågor som inte har givna svarsalternativ. Ett exempel på en öppen fråga är ”Hur mår du?” istället för ”Mår du bra?”.

Lyssna utan att värdera 

Försök att i möjligaste mån undvika att signalera att det finns rätt och fel svar på dina frågor. 

Till sist

Om det är lättare för klassen att diskutera kan eleverna delas upp i mindre grupper. Det viktigaste är att det framkommer till alla vad samtyckslagen är och vad den innebär samt att det finns personer att vända sig till. Ingen behöver bära på något ensam. 

Exempel på frågor att diskutera