Hoppa till innehåll

Fördjupning om Puppan

Skapa som Puppan

I föreställningen får vi följa Puppan när hon växer, förvandlas och får möta förväntningar på hur hon borde vara. Över en natt ska Puppan bli någon annan, men det finns saker hon inte vill ändra på. Puppan vill t.ex. ha kvar sin Gullmugg och Goslarven.

Nu är det dags för dina elever att skapa! Efter ni har sett föreställningen kan ni tillverka en egen Gullmugg eller Goslarv. 

Under tiden ni skapar kan du som lärare ställa frågor om föreställningen och ge barnen tillfälle att dela med sig om sina tankar.  

Vad behöver ni för att skapa? Inte mycket alls! Papper, kartong, garn och annat som kan användas som dekoration. 

P.S. Vi på ung scen/öst vill gärna ta del av era konstverk. Ta bilder eller filma och skicka till oss på ungscen@ostgotateatern.se

Video på Om ni har tillgång till garn kan eleverna fingervirka

Frågor och diskussion

 

Vid samtal om föreställningen kan det hjälpa att ställa frågor som uppmuntrar barnen att beskriva och får svara med egna ord. Använd gärna öppna frågor som inte har givna svarsalternativ, t.ex. ”hur mår du?” istället för ”mår du bra?”.  

Det finns inga fel svar, utan det viktigaste är att eleverna får chansen att dela med sig om vad de själva upplevde.  


Börja med att prata om vad som hände i pjäsen

Exempel på frågor att ställa: 

  • Vad såg ni?
  • Varför tror ni att Puppan blev så ledsen över att Vinge skulle åka på kollo?
  • Varför tror ni att Cici ville bli vän med Puppan efter hon hade blivit en fjäril?
  • Vad tänkte ni om Puppans och Cicis vänskap? Var de vänner?
  • Varför tror ni att Puppans mamma så gärna ville att Puppan och Cici skulle vara vänner?
  • Hur tror ni Puppan kände efter hon förstörde gömslet?


Diskussion

Puppan förändrades över en natt och blev en fjäril, men då fick hon även förväntningar från andra omkring sig att förändras i sitt beteende med. Diskutera med klassen vad som hände. Ville Puppan ändra sig? Varför skulle hon sluta umgås med Vinge?  

 

Övningar

 

  • Alla barnen sitter på stolar i en ring. Du som lärare säger att påstående, t.ex. ”Alla som tycker att en puppa och en skalbagge kan vara vänner.” Den som håller med om påståendet reser sig och byter plats. Om någon i klassen vill dela med sig om varför hen reste på sig eller inte får hen göra det. Lyssna utan att värdera. Variera övningen: Istället för att byta stol kan eleverna räcka upp handen, eller göra en grimas.
  • En annan övning kan vara att du som lärare skriver namnen på karaktärerna/ritar karaktärerna på tavlan. Eleverna föreslår ord som beskriver karaktärerna och ni skapar tillsammans en tankekarta.
  • Eleverna ritar en scen ur pjäsen som de minns och berättar för klassen om vad som hände i scenen.