Väskförbud - vad gäller på teatern? Läs mer här

Hoppa till innehåll

Fördjupning om Röd Katt

Diskussionsfrågor

Vid samtal om föreställningen kan det hjälpa att ställa frågor som uppmuntrar eleverna att beskriva och svara med egna ord. Använd gärna öppna frågor som inte har givna svarsalternativ, till exempel ”hur mår du?” istället för ”mår du bra?”.  

Det finns inga fel svar, utan det viktigaste är att eleverna får chansen att dela med sig om vad de själva upplevde.  

Här nedan finns olika övningar som berör temat i Röd Katt och som du kan göra med din klass. Du bestämmer om ni gör alla, bara några eller en!

Linjen

Ena sidan av klassrummet är ”håller med”, andra sidan är ”håller inte med”. Be eleverna ta ställning till de påståenden som står nedan genom att gå till ena eller andra sidan av rummet. Det går även bra att stå i mitten. 

Be gärna eleverna motivera sina ställningstagande om de vill svara. 

Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel svar. Det är heller inte okej för eleverna att kritisera/kommentera varandras åsikter.

 • Jag undviker alltid konflikter om jag kan.
 • Det är viktigt med vänner.
 • Ibland sviker man en vän.
 • Det är bra att ha någon att se upp till.
 • Alla känner sig ensamma ibland.
 • Vuxna är ofta osäkra.
 • Ungdomar är ofta osäkra.
 • Ibland är det nödvändigt med våld.
 • Familjen är viktigare än vännerna.
 • Ibland måste man göra saker man inte vill.
 • Man kan få riktiga vänner på nätet.
 • Man känner störst vänskap med någon som är lik en själv.
 • All vänskap innehåller beroende.
 • Ensam är stark.
 • Att få negativ uppmärksamhet är bättre än ingen uppmärksamhet alls.
 • Älskar man någon gör man precis vad som helst för den personen.
 • Det går att se på en person att hen mår dåligt.

Diskussion: Varför vill inte Poppy gå hem?

Poppy och Lovis skola ansåg att vännernas relation var ohälsosam. Skolans lösning på detta var att separera dem, men då valde tjejerna att rymma hemifrån. Tanken var att de skulle lämna allt och alla bakom sig men Lovis valde att gå hem. Poppy ville fortsätta med planen och hålla sig undan sin familj och skolan. 

Diskutera i grupper eller helklass. Det finns inga fel svar!

 • Varför tror ni att Poppy inte ville gå hem?
 • Om du hade en vän som Poppy, vad hade du kunnat göra i denna situation?
 • Tycker du att skolans lösning var bra?
 • Vem/vilka är det som bär ansvaret för Poppys välmående?

Designa en egen logga

Punkbandet Röd Katt flydde från allt, ockuperade en övergiven buss och gjorde den till sin egen. Om du hade startat ett band, vad hade ni spelat för typ av musik? Eller hade du kanske varit en ensam artist? Vilket namn hade du valt?

Rita loggan som ska representera ditt band/dig som artist. 

Tänk på

Röd Katt tar upp känsliga ämnen som kan vara triggande för vissa i din klass. Det är därför viktigt att du som lärare visar att du ser och hör alla som vill prata. 

Vi har även en stödsida där du som lärare och dina elever kan söka stöd och ställa frågor. Det kan så klart vara svårt för elever att berätta om egna upplevelser framför hela klassen.