Hoppa till innehåll

Fördjupning om Badass Bakery

Efterarbete Badass Bakery

Vid samtal om föreställningen kan det hjälpa att ställa frågor som uppmuntrar eleverna att beskriva och får svara med egna ord. Det finns inga fel svar. Det viktigaste är att eleverna får chansen att dela med sig om vad de själva upplevde.  

På denna sida hittar du olika övningar som berör temat i Badass Bakery och som du kan göra med din klass. Du bestämmer om ni gör alla, bara några eller en!

Händelseförloppet 

Diskutera med klassen vad som hände under föreställningen. Vad har vi sett? Vad minns vi? 

Ställ öppna frågor 

Det är viktigt att försöka ställa öppna frågor som inte har givna svarsalternativ. Ett exempel på en öppen fråga är ”Hur mår du?” istället för ”Mår du bra?”.

Lyssna utan att värdera 

Försök att i möjligaste mån undvika att signalera att det finns rätt och fel svar på dina frågor. 

Till sist

Om det är lättare för klassen att diskutera kan eleverna delas upp i mindre grupper. 

Recept till mig

Hur skulle ett recept på dig se ut? 

Fundera över hur du skulle beskriva dig själv och skriv sedan ner ett recept. 

Rita sedan hur detta bakverk skulle se ut!

Exempel: 

Recept på DITT NAMN
 • 2 dl skratt
 • 1 dl envishet
 • 1,5 dl spring i benen
 • 2 msk tjurighet
 • 1 msk kärlek

Olikheter och likheter

Skapa en tankekarta tillsammans med din klass, om Jack och Elis. Gör en karta där ni skriver deras olikheter och en där ni skriver upp deras likheter. 

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel svar.

 

Diskutera sedan:
 • Går det att bli vän med någon som är helt olik en själv?
 • Är människor mer olika än lika?
 • Vad har människor för likheter? (Gör gärna en ny tankekarta!)

Ny i skolan

Om ni har en ny elev i klassen rekommenderar vi inte att ni gör denna övning, så att eleven inte känner sig utpekad. 

Om det finns en problematik med mobbing i klassen kan diskussionen också vara för tung för de utsatta.

Diskutera i helklass eller grupper: 
 • Varför tror ni att Elis inte ville gå till skolan?
 • Albin skrattar åt att Elis har blått hår, varför tror ni att han gjorde det?
 • Varför tror ni att Jack inte sa ifrån?
 • Hur tror ni det kan kännas att vara ny i klassen?
 • Hur kan man få någon som är ny att känna sig välkommen?
 • Om man inte vågar/kan säga ifrån om någon blir mobbad, vad kan man göra då?
 • Vem/vilka är det som bär ansvaret att lösa situationen om det sker mobbing i skolan?

Kom ihåg: Det finns inga fel svar!