Hoppa till innehåll

Fördjupning om Snattaren

Efterarbete Snattaren

Vid samtal om föreställningen kan det hjälpa att ställa frågor som uppmuntrar eleverna att beskriva och får svara med egna ord. Det finns inga fel svar. Det viktigaste är att eleverna får chansen att dela med sig om vad de själva upplevde.  

På denna sida hittar du olika övningar som berör temat i Snattaren och som du kan göra med din klass. Du bestämmer om ni gör alla, bara några eller en!

Händelseförloppet 

Diskutera med klassen vad som hände under föreställningen. Vad har vi sett? Vad minns vi? 

Ställ öppna frågor 

Det är viktigt att försöka ställa öppna frågor som inte har givna svarsalternativ. Ett exempel på en öppen fråga är ”Hur mår du?” istället för ”Mår du bra?”.

Lyssna utan att värdera 

Försök att i möjligaste mån undvika att signalera att det finns rätt och fel svar på dina frågor. 

Till sist

Om det är lättare för klassen att diskutera kan eleverna delas upp i mindre grupper. 

Övning: Fyra hörn

Övning: Linjen

Alternativ till Fyra hörn

Gör en linje på golvet med snöre, tejp eller liknande. Ena sidan är ”Ja” och den andra sidan ”Nej”. Du som lärare säger påståenden och eleverna får ta ställning till påståendet genom att ställa sig på linjen. Håller de med om något helt kan de stå på ”Ja”-sidan, men är de lite osäkra eller tycker lite både och kan de ställa sig i mitten. 

Du som lärare kan fråga eleverna om deras val, men det finns inget krav att svara. Elever får ändra sig och byta plats. Det finns inga fel svar.

  • Det är alltid fel att ljuga.
  • En vit lögn är ibland okej.
  • Man får skriva vad man vill på nätet.
  • Det är lätt att säga ifrån om det är ens vän.
  • Jag undviker alltid konflikter om jag kan.
  • Det är alltid lätt att berätta om jobbiga saker för vuxna.
  • Det är bra med åldersgränser för att få använda sociala medier.
  • Det är värre att säga elaka saker till någon i person än över nätet.
  • Det är lätt att falla för grupptryck.
  • Det är bättre att låtsas som ingenting när man har gjort något fel än att säga förlåt.

Gruppövning: Insändaren