Hoppa till innehåll

Fördjupning om Teater Revolt

Efterarbete Teater Revolt

Vid samtal om föreställningen kan det hjälpa att ställa frågor som uppmuntrar eleverna att beskriva och får svara med egna ord. Använd gärna öppna frågor som inte har givna svarsalternativ, till exempel ”hur mår du?” istället för ”mår du bra?”.  

Det finns inga fel svar, utan det viktigaste är att eleverna får chansen att dela med sig om vad de själva upplevde.  

Här nedan finns olika övningar som berör temat i Teater Revolt och som du kan göra med din klass. Du bestämmer om ni gör alla, bara några eller en!

Teaterteori - den dramaturgiska kurvan

Diskussionsfrågor

Vid samtal om föreställningen kan det hjälpa att ställa frågor som uppmuntrar barnen att beskriva och får svara med egna ord. Använd gärna öppna frågor som inte har givna svarsalternativ, t.ex. ”hur mår du?” istället för ”mår du bra?”.  

Det finns inga fel svar, utan det viktigaste är att eleverna får chansen att dela med sig om vad de själva upplevde.  

 • Vad var ditt första intryck av föreställningen?
 • Vad var föreställningens handling?
 • Vad var pjäsens tema/teman?
 • Hur utvecklades karaktärerna?
 • Anna, som regissör, har en ledarroll i arbetslaget och en maktposition – hur sköter hon den?
 • Är det ett hälsosamt arbetslag? Varför? Varför inte?

Gruppuppgifter

Dela in klassen i grupper. Varje grupp får ett tema att diskutera utifrån pjäsen. Ni väljer själva om grupperna redovisar sina tankar till resten av klassen.

 • Arbetsmiljö
 • Prestation
 • Könsroller
 • Gränser
 • Professionalitet
 • Kommunikation

Övning: Skriv en recension

En recension består av personliga reflektioner och åsikter om det du har upplevt. Trots att alla inte tycker lika kan en recensent ha mycket makt. En positiv recension kan innebära många teaterbesökare, medan en negativ kan innebära tomma sittplatser.

Skriv en recension om Teater Revolt. Det viktigaste att ha med är pjäsens titel, dramatikern (författaren), lite kort om handlingen och namn på skådespelare du vill nämna samt regissören. 

Tänk att du ska skriva om föreställningen till någon som inte har sett den och det är upp till dig om du tycker att de ska se den eller inte.

Några tips om vad du kan reflektera över:
 • Handlingen
 • Rollerna
 • Mask och kostym (smink och kläder)
 • Scenografi (rummet som är byggt som spelplats åt föreställningen)
 • Rekvisita (saker skådespelarna använder)
 • Skådespelarna

Läs mer om föreställningen här