Fri Feministisk Scenkonstsamling

Fri Feministisk Scenkonstsamling initierades och drevs av ung scen/öst 2013-2015. Projektet syftade till att med ung scen/öst som central resurs och plattform skapa en fysisk mötesplats för fria feministiska scenkonstgrupper från runt om i hela landet, med Östergötlands unga feministiska föreningar och organisationer som dialog partners. Mellan 2013-2105 arrangerade ung scen/öst 6 samlingar där föreläsningar och workshops fungerade som grund för gemensamma diskussioner och skapandeprocesser. I november 2015 anordnades den sjätte och sista samlingen i ung scen/östs regi. Samlingen bestod av två delar: en intern del för samlingens deltagare som fokuserade på gemensamt konstnärligt skapande, samt en extern del som var en minifestival med föreställningar som riktade sig till en ung publik. 

Sedan 2015 drivs Fri Feministisk Scenkonstsamling av W.I.S.P. (Women and Trans people in Swedish Performance).
Mer om deras arbete med projektet finns här.

Gå till hemsidan