VARFÖR TEATER?

Att gå på teater är på samma gång en paus från världen och ett koncentrat av världen. På scenen möts känslorna och samhället, och vi får titta på dem från ett annat håll än vi oftast gör. Livets svåra frågor och obeskrivbara känslor – kanske särskilt svåra och obeskrivbara när en är ung – ställs i nytt och annorlunda ljus. Teaterupplevelsen kan vara en saga, ett äventyr, en meditation eller en het debatt. Det är lärorikt och utvecklande att se teater, men det är också underbart och upprörande helt bortom nyttoaspekterna. 

ung scen/öst gör gratis teater för alla barn och unga i Östergötland. Oavsett om ni kommer till teatern i Linköping eller om vi kommer till er på någon av våra turnéer, så vill vi ge er den där alldeles särskilda, koncentrerade pausen.

Välkomna!

Gå till hemsidan