Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Dina personuppgifter

Scenkonst Öst, det vill säga Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med Ung Scen Öst, vill att du som kund och publik ska känna dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter du lämnar ut till oss. 

Enligt dataskyddsförordningen GDPR ska dina personuppgifter skyddas. En personuppgift är till exempel namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer eller en bild där personen går att identifiera.

Hur vi använder dina personuppgifter

I Scenkonst Öst behöver vi dina personuppgifter för att kunna ge dig service. Vi använder dem bara till sådant som har med Scenkonst Östs verksamhet att göra och lämnar inte ut eller säljer dina uppgifter till något annat företag. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Så här använder vi uppgifterna:

  • För att ge dig information om våra konserter och föreställningar via nyhetsbrev och e-post, samt i tryckta utskick.
  • I systemen för bokning och biljettförsäljning.

Vi samlar inte in information utan att du vet om det. Publik som är med på en bild och/eller i en text i annonser och i sociala medier får skriftligt godkänna sin medverkan.

Dina rättigheter

Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida

De registrerades rättigheter >>

Vid frågor

Om du vill fråga något om dina personuppgifter eller vår hantering är du välkommen att kontakta oss via gdpr@scenkonstost.se. Du kan också skicka ett brev. Märk kuvertet med GDPR och adressera till:

Scenkonst Öst
Box 2287
600 06 Norrköping