Väskförbud - vad gäller på teatern? Läs mer här

Hoppa till innehåll

Fördjupning om Queer High

Detta material kan ni använda som stöd för samtal efter att ni sett föreställningen

Efterarbete

Vid samtal om föreställningen kan det hjälpa att ställa frågor som uppmuntrar eleverna att beskriva och får svara med egna ord. Använd gärna öppna frågor som inte har givna svarsalternativ, till exempel ”hur mår du?” istället för ”mår du bra?”.  

Det finns inga fel svar, det viktigaste är att eleverna får chansen att dela med sig om vad de själva upplevde.  

Här nedan finns olika övningar som berör teman i Queer High och som du kan göra med din klass. Du bestämmer om ni gör alla, några av dem eller en!

Har du elever i klassen som är öppet HBTQI+ är det viktigt att du som lärare inte får eleverna att känna sig utpekade. 

Diskussionsfrågor 

 • Vad var ditt första intryck av föreställningen?
 • Vad var föreställningens handling?
 • Hur utvecklades karaktärerna?
 • Gick några karaktärer över varandras gränser? När?
 • Varför var det så viktigt för Bogi och Micha att ta reda på ifall Cameron var straight?
 • Varför tror du att Bianca inte gjorde slut med Bogi när hon utvecklade känslor för Cameron?
 • Varför säger Bianca att Bogi är bi-fobisk mot Cameron?
 • Tror du att vissa kan bli provocerade av föreställningen? I så fall; varför?
 • Tycker du att föreställningen har ett budskap? Vad/vilka?
 • Tror du att alla blir vänner igen?

Hur ser det ut i verkligheten?

Detta kan vara en längre uppgift som kan göras individuellt eller i grupp. Undvik att ta exempel från er egen skola eller elevers egna erfarenheter, så ingen behöver känna sig utpekad.

I föreställningen Queer High är normen att vara queer, alltså att inte vara heterosexuell eller cis-person. Hade en heterosexuell person befunnit sig i skolan hade hen säkert känt sig utpekad och oönskad på grund av all heterofobi som pågår. Men hur ser det ut i verkligheten?

 • Undersök hur det ser ut i skolor i Sverige. Ta exempel från exempelvis nyhetsartiklar. Känner sig queera elever trygga i skolor? Hur ser det ut i världen?
 • Vad är barnkonventionen och vad säger den om barns rättigheter kring identitet?

Skapa din egen prom!

Tänk att du är ansvarig för balkommitén och ska planera årets prom. 

 • Vad heter din bal?
 • Vad har du för tema?
 • Finns det någon klädkod? (Hur gästerna ska klä sig.)
 • Hur ska rummet se ut?
 • Vad är det för slags musik?
 • Finns det regler för din bal? Vilka?
 • Kommer det utses en kung och drottning?

Skriv, rita, eller hitta inspirationsbilder till hur din bal kommer se ut!