Väskförbud - vad gäller på teatern? Läs mer här

Hoppa till innehåll

Samtala om teater

Här hittar du tips för samtal med dina elever, om teaterbesöket

Samtal inför föreställningen

Du som lärare väljer själv hur mycket du vill förbereda klassen innan ni ska se våra föreställningar. Du behöver inte heller ha någon särskild kunskap gällande innehållet eller känna att du måste försvara de val som gjorts i föreställningen. 

Innan ni ser föreställningen har du dock möjlighet att fånga upp eventuella förväntningar hos eleverna. Eftersom alla har olika erfarenheter av teater så kan det vara värdefullt att tillsammans skapa en gemensam utgångspunkt.

Förslag på diskussionsfrågor

 • Vet du vad Ung Scen Öst är?
 • Har du någon egen upplevelse av teater?
 • Vad är teater, tror du?

Efter föreställningen så kan det vara klokt att avvakta lite med att ställa frågor till eleverna. På så vis får upplevelsen möjlighet att sjunka in hos var och en utan krav på att formulera en färdig tanke eller åsikt. 

Samtal efter föreställningen

Det finns inget rätt eller fel sätt att uppleva ett konstnärligt verk. Uppmana därför eleverna att alltid utgå ifrån sig själva i samtalet om föreställningen och tänk på att inte värdera det som sägs. 

För att samtalet inte ska fastna i åsikter om vad som var bra eller dåligt så är ett tips att ställa öppna frågor som ”Vad såg ni?” och sedan följa upp med följdfrågor som ”Hur menar du då?” och ”Kan du ge ett exempel?”. Alla ska få veta att deras upplevelse av föreställningen är rätt och okej.

Härnäst följer en samtalsmodell i tre steg (beskriv, tolka och reflektera) som du kan använda dig av och anpassa efter behov. 

Beskriv

Börja med att så konkret som möjligt beskriva det ni såg och hörde. Använd gärna tavlan eller ett stort papper för att anteckna eller rita det som sägs.

Alla iakttagelser är intressanta, stora som små:

 • Hur såg spelplatsen/scenen ut? Vad fanns det för saker?
 • Vilka olika ljud/musik fanns med?
 • Hur var ljuset? Förändrades det under föreställningens gång?
 • I vilken tid utspelade sig föreställningen? Nutid, dåtid eller framtid?
 • Vilka personer fanns med i föreställningen? Hur såg de ut? Hur var de mot varandra?

Tolka

Nästa steg är att ställa frågor i anslutning till de beskrivningar som ni just gjort. Här finns inga rätt eller fel svar utan det är just den personliga tolkningen som är intressant.

 • Varför tror du att scenen såg ut som det gjorde?
 • Vad skapade titeln för förväntningar hos dig?
 • Varför tror du att karaktärerna såg ut som de gjorde?
 • Vilken relation hade karaktärerna, tyckte du?
 • Kändes föreställningen verklig eller påhittad?

Reflektera

Efter att ha beskrivit och tolkat era upplevelser kan ni slutligen gå in på de mer personliga reflektionerna och associationerna.

 • Vad handlar föreställningen om, tycker du?
 • Vilken känsla hade du med dig efteråt?
 • Finns det någon detalj eller händelse som du minns särskilt väl eller kanske kände lite extra starkt kring?
 • Vilka teman kunde du uppleva pjäsen berörde?
 • Vem tyckte du var huvudperson? Skulle det kunna vara någon annan?
 • Om du hade fått ändra på något i föreställningen – vad hade det varit?

Samtalsmodellen är inspirerad av ”Prata scenkonst” som är framtagen av dramaturgen Anna Berg och Regionteater Väst.